autocar

วันที่14-9-2560 รถยกToyota รุ่นรถ5FD25

วันที่14-9-2560
รถยกToyota รุ่นรถ5FD25
เสาสูง4เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์คเครื่องยนต์ดีเชลเกียร์ธรรมดายางหน้าล้อคู่
ตักทะลายปาล์ม
จัดส่งอุดมทรัพย์พาณิชย์ลานเท
อะเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช