autocar

วันที่14-4-2560 รถยกTCMรุ่นรถFD25T3

วันที่14-4-2560
รถยกTCMรุ่นรถFD25T3
เสาสูง4เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์ค
เครื่องยนต์ดีเซล
ตักงานเหล็กและพลาสติกขวดแก้ว
จัดส่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร