autocar

วันที่13-2-2560 รถยกNissan รุ่นรถYG1FA30

วันที่13-2-2560
รถยกNissan รุ่นรถYG1FA30
เสาสูง4เมตรยกได้3ตันงาเทอิ้งค์ฟอร์คเครื่องยนต์ดีเซล
ตักยางพารายางก้อนถ้วยและยางเครป
จัดส่งจังหวัดระนอง