autocar

วันที่13-1-2561 รถยกTCMรุ่นรถSD15

วันที่13-1-2561
รถยกTCMรุ่นรถSD15
เสาสูง3เมตรงาเทได้
เครื่องยนต์ดีเชลC240
เกียร์ธรรมดาล้อหน้าเดี่ยว
ตักอลูมีเนียมหลอม
จัดส่งอำเภอแปลงยาว
จังกวัดฉะเซิงเทรา