autocar

วันที่12-7-2560 รถยกToyota รุ่นรถ6FD25

วันที่12-7-2560
รถยกToyota รุ่นรถ6FD25
เสาสูง4เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์คพร้อมงาสไลด์ซ้าย-ขวา
เครื่องยนต์ดีเชล
เกียร์ธรรมดา
ตักข้าวสารทำแป้งข้าวสาร
จัดส่งจังหวัดสมุทรสาคร