autocar

วันที่12-12-2560 รถยกToyotaรุ่นรถ6FG15

วันที่12-12-2560
รถยกToyotaรุ่นรถ6FG15
เสาสูง4เมตรเครื่องยนต์เบลซิล
ตักเศษเหล็กและพบาสติกร้านรีไซเคิ้ลของเก่า
จัดส่งจังหวัดนครราชสีมา