autocar

วันที่12-1-2560 รถยกToyota รุ่น5FD25

วันที่12-1-2560
รถยกToyota รุ่น5FD25
เสาสูง5เมตรเครื่องยนต์ดีเชล
งาเทอิ้งค์ฟอร์ค
ตักขี้เลื่อยและตักไม้ยางพาราเข้าตู้อบ
จัดส่งจังหวดศรีษะเกศ