autocar

วันที่11-7-2560 รถยกToyota รุ่นรถ7FD30

วันที่11-7-2560
รถยกToyota รุ่นรถ7FD30
เสาสูง4เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์ค
เกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์ดีเชล
ตักเหล็กอัดก้อนและงานร้านรีไซเคิ้ล
จัดส่งจังหวัดสุรินทร์