autocar

วันที่10-1-2561 รถยกtoyotaรุ่นรถ7FD25

วันที่10-1-2561
รถยกtoyotaรุ่นรถ7FD25
เสาสูง4.50เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์คเกียร์ธรรมดาล้อหน้าเดี่ยว
ตักยางแผ่นยางก้อนถ้วยและยางพาราจัดส่ง
สหกรณ์การยางอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี