autocar

วันที่1-6-2560 รถยกToyota รุ่นรถ7FG25

วันที่1-6-2560
รถยกToyota รุ่นรถ7FG25
เสาสูง4.50เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์ค
เครื่องยนต์เบลซิล4Y
ตักยางพาราแผ่นและยางถ้วย
จัดส่งอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงราย