autocar

วันที่1-1-2560 รถยกToyota รุ่น6FG15

วันที่1-1-2560
รถยกToyota รุ่น6FG15
เสาสูง5เมตรเครื่องยนต์เบลซิล
งาเมอิ้งค์ฟอร์ค
ตักยางพารายางถ้วย
จัดส่งจังหวัดยโสธร