autocar

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 รถยก Toyota 7FD25

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 รถยก Toyota 7FD25
เสาสูง4เมตร
เครื่องยนต์ดีเชลเกียร์ธรรมดายางหน้าล้อคู่
ตักข้าวเปลือก
จัดส่งอำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย