autocar

วันที่ 6 มีนาคม2561 รถยก Sumitomo FD30

วันที่6มีนาคม2561 รถยกSumitomo FD30
เสาสูง4.50เมตรงสเทกระบอกคู่
เครื่องยนต์ดีเชลเกียร์ออโต้
ยางหน้าล้อเดี่ยว
จัดส่งอำเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตักวัสดุร้านขายวัสดุก่อสร้าง
ขอบคุณพี่เจี๊ยบครับ