autocar

วันที่ 5 เมษายน 2561 รถยก Toyota 7FD25

วันที่ 5 เมษายน 2561 รถยก Toyota 7FD25
เสาสูง4.30เมตรเครื่องยนต์ดีเชลเกียร์ออโต้
ตักวัสดุร้านรีไซเคิ้ล
อำเภอเมือง ตำบลหัวทะเล
จังหวัดนครราชสีมา