autocar

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 รถยก TCM FD25C6

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 รถยกTCM FD25C6
เสาสูง4เมตร เครื่องยนต์kubotaV330
เกียร์ธรรมดา ล้อหน้าคู่
ตักปาล์ม
จัดส่งลานเท
อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่