autocar

วันที่ 26 เมษายน2561 รถยก Sumitomo FD30HA

วันที่ 26 เมษายน 2561 รถยก Sumitomo FD30HA
เครื่องยนต์ดีเชลเกียร์ธรรมดาล้อหน้าคู่เสาสูง4เมตร
ตักวัสดุร้านรับซื้อวัสดุรีไซเคิ้ล
จัดส่งอำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท