autocar

วันที่ 25 เมษายน2561 รถยก TCM FD20Z5

วันที่ 25 เมษายน 2561 รถยก TCM FD20Z5
เสาสูง4เมตรเครื่องยนต์ดีเชลC240
เกียร์ธรรมดา
ตักยางพารายางก้อนถ้วย
จัดส่งอำเภอวัดโบสถ์
จังหวัดพิษณุโลก