autocar

วันที่ 21 เมษายน2561 รถยก Toyota 7FD25

วันที่ 21 เมษายน2561 รถยก Toyota 7FD25
เสาสูง5เมตรเกียร์ออโต้เครื่องยนต์ดีเชล
ตักยางก้อนถ้วย
จัดส่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย