autocar

วันที่ 2 พฤษภาคม2561 รถยก Toyota 7FD28

วันที่ 2 พฤษภาคม2561 รถยก Toyota 7FD28
เสาสูง4เมตรเครื่องยนต์ดีเชล
เกียร์ธรรมดายางลม6เส้น
ตักวัสดุร้านขายอุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง
จัดส่ง
อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานี