autocar

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 รถยก Toyota 7FD25

วันที่17พฤษภาคม2561 รถยกToyota 7FD25
เสาสูง5เมตร
เครื่องยนต์ดีเชล เกียร์ธรรมดา
ล้อหน้าคู่
ตักแก้วและเหล็ก
ร้านรับซื้อวัสดุรีไซเคิ้ล
วงค์พานิชณ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก