autocar

วันที่ 16 มีนาคม 2561 รถยกToyota 6FD25

วันที่16มีนาคม2561 รถยกToyota 6FD25
เสาสูง3.50เมตร
เครื่องยนต์ดีเชล เกียร์ธรรมดา
ล้อหน้าคู่ งาเทหมุน360องศา
จัดส่งอำเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตักผงอลูมีเนียมหลอมใส่เตาหลอม