autocar

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 รถยก TCM FG25N5

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 รถยก TCM FG25N5
เสาสูง4เมตร
เครื่องยนต์เบลชิลNissan  ใช้แก๊สLPG100%
ล้อหน้าคู่เกียร์ธรรมดา
ตักยางก้อนถ้วยยางพารา
จัดส่ง
อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขอบคุณพี่หมูนะครับซื้อเราเป็นคันที่5แล้ว