autocar

รถโฟล์คลิฟท์ Toyota รุ่น 7FD25

รถโฟล์คลิฟท์ Toyota รุ่น 7FD25
เสาสูง4เมตรงาเทฮิ้งค์ฟอร์ค
เกียรธรรมดา ล้อหน้าคู่
เครื่องยนต์ดีเซล
ทำสีเปลี่ยนยางให้และส่งฟรี
ราคา 455,000 บาท