autocar

รถโฟล์คลิฟท์ Komatsu รุ่น FG18C-15

รถโฟล์คลิฟท์ Komatsu รุ่น FG18C-15
ยกได้1.8ตัน เสาสูง4เมตร งาเทฮิ้งค์ฟอร์ค
เกียร์ธรรมดา เครื่องยนต์เบลซิลnissanH15
เราทำสี เปลี่ยนยาง ส่งฟรี
บุ้งกี๋1ใบพร้อมใช้
ราคา 280,000 บาท