autocar

รถยกkomatsuFD25C-12เสาสูง4เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์คจัดส่งโรงงานแปรรูปไม่ยางพาราทำพาเลทใส่ยางแผ่นรมควันอำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

รถยกkomatsuFD25C-12เสาสูง4เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์ค

จัดส่งโรงงานแปรรูปไม่ยางพาราทำพาเลทใส่ยางแผ่นรมควันอำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ